محصول در هر صفحه

کاتالوگ

موجودبودن
وضعیت
پورت های E1/T1
پشتیبانی از FAX
پشتیبانی از NAT
تنظیم صدا و زنگ
ضبط خودکار مکالمه
قابلیت ارسال پیام
صف تماس
پشتیبانی از Trunking
مسیریابی داخلی
فناوری OTD (تنظیم هوشمند)
Routing
//