شرح گارانتی و خدمات پس از فروش

 ضمانت‌نامه بدون هولوگرام شرکت فارسی ویپ فاقد اعتبار است.

 • خدمات گارانتی فقط برای تعمير يا سرويس دستگاه بوده و فقط شامل ارائه خدمات رايگان برای تعويض قطعات و دستمزد تعمير می‌باشد.
 • دستگاه‌هایی دارای گارانتی هستند كه سریال آن‌ها در سیستم ثبت و در برگ فاکتور خریدار قابل مشاهده می‌باشد  بديهي است جهت استفاده از خدمات گارانتی ارائه شماره سریال دستگاه ضروری است.
 • خدمات گارانتی فقط در محل شرکت قابل ارائه می‌باشد.
 • حداكثر مدت زمان تحت پوشش خدمات گارانتی برای محصولات اصلی شامل تلفن تحت شبکه و گیت‌وی 12 ماه و برای هدست های میردی 6 ماه از تاريخ خرید محصول می‌باشد.(تاريخ خرید محصول بر روی فاکتور ذكر گرديده است)

ضمانت‌نامه در شرايط ذيل قابل اجرا نيست:

 • صدمات و ضايعات ناشی از نوسانات برق، ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس يا نفوذ آب و مواد شيميايی، آتش يا حرارت زياد، گرد و غبار شديد، رعد و برق و حوادث طبيعی
 • استفاده غلط از دستگاه يا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعيين شده برای دستگاه يا عمل نكردن به دستورالعمل‌های ذكر شده در دفترچه راهنمای دستگاه.
 • صدمات و خرابی های ناشی از اتصال غلط يا ارتباط دستگاه با ساير دستگاه‌ها، تجهيزات و لوازم جانبی غير سازگار يا معيوب، صدمات ناشی از نصب يا به‌روزرسانی هر نوع فايل، نرم‌افزار، برنامه يا Firmware
 • موارد زیر شامل گارانتی نمی‌باشند:
 • آداپتور ، هندست تلفن(گوشی)
 • دستگاه‌هایی كه دستكاری شده يا توسط اشخاصی بجز نمايندگان شرکت تعمير شوند.
 • هر نوع خدشه به سريال، هولوگرام، مشخصات و يا ضمانت‌نامه دستگاه.

خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش با توجه به شرايط گارانتی فوق بوده و مدت گارانتی برای محصولات اصلی شامل تلفن تحت شبکه و گیت‌وی 12 ماه و برای هدست های میردی مدت 6 ماه می‌باشد. در صورت خرابی دستگاه طبق چهارچوب فوق محصول مورد نظر تعمير و یا تعويض می‌گردد.


//