محصول در هر صفحه

کاتالوگ

موجودبودن
پورت های E1/T1
پشتیبانی از FAX
ارتباط تصویری
پشتیبانی از intercom
تماس مستقیم IP به IP
پشتیبانی از NAT
پشتیبانی از STUN
پشتیبانی از NAPT
اتصال به FTP
پشتیبانی از Open VPN
قفل امنیتی گوشی
تنظیم صدا و زنگ
ضبط خودکار مکالمه
قابلیت ارسال پیام
صف تماس
پشتیبانی از Trunking
مسیریابی داخلی
فناوری OTD (تنظیم هوشمند)
Routing
رابط Interface
//