مطالب آموزشی ویپ

ارتباط بین گیتوی و مرکزتماس Newrock

ارتباط بین گیتوی و مرکزتماس Newrock

آشنایی با ارتباط بین گیتوی و مرکز تماس نیوراک

آشنایی با سیستم تلفنی ویپ (VoIP) در 10 دقیقه

آشنایی با سیستم تلفنی ویپ (VoIP) در 10 دقیقه

تنها در 10 دقیقه با سیستم تلفنی Voip آشنا خواهید شد.

انواع تلفنهای تحت شبکه

انواع تلفنهای تحت شبکه

در این آموزش با انواع تلفن های تحت شبکه آشنا خواهید شد.
نیازهای اساسی یک مركز تماس متن باز

نیازهای اساسی یک مركز تماس متن باز

در این آموزش شما با نیازهای اساسی یک مرکز تماس متن باز آشنا خواهید شد.

ویژگی های بارز یک سیستم تلفنی VoIP

ویژگی های بارز یک سیستم تلفنی VoIP

در این آموزش شما با ویژگیهای یک سیستم تلفنی VoIP  آشنا خواهید شد.

انتخاب یک سیستم تلفنی خوب

انتخاب یک سیستم تلفنی خوب

در این آموزش شما با چگونگی انتخاب یک سیستم تلفنی خوب آشنا خواهید شد.

انواع مختلف گوشیهای هدست ویپ (Headset VoIP)

انواع مختلف گوشیهای هدست ویپ (Headset VoIP)

در این آموزش با انواع مختلف هدست های ویپ آشنا خواهید شد.

ارتباط با خطوط تلفن ثابت ( POTS )

ارتباط با خطوط تلفن ثابت ( POTS )

در این آموزش با چگونگی ارتباط با خطوط تلفن ثابت  POTS  آشنا خواهید شد .

ارتباط IP-to-IP بين دو عدد گيت وي FXS و FXO نيوراك

ارتباط IP-to-IP بين دو عدد گيت وي FXS و FXO نيوراك

آشنایی با چگونگی IP-to-IP بین دو عد گیتوی FXS و FXO نیوراک

تعداد تماسهای همزمان در گیتویها ی نیوراک

تعداد تماسهای همزمان در گیتویها ی نیوراک

آشنایی با روش‌های مشخص كردن تعداد تماس همزمان در گيت وی‌های نيوراك