مطالب آموزشی ویپ

راهنمای خرید هدست برای تلفن و کامپیوتر-معرفی هدست های ویپ

راهنمای خرید هدست برای تلفن و کامپیوتر-معرفی هدست های ویپ

در این مقاله آموزشی به انواع هدست ها و تفاوت آنها با یکدیگر می پردازیم

آموزش بروز رسانی Firmware تلفن های گرنداستریم Grandstream

آموزش بروز رسانی Firmware تلفن های گرنداستریم Grandstream

در این آموزش به نحوه بروزرسانی تلفن های گرنداستریم می پردازیم

آموزش نحوه برقراری Trunk بین گیت وی های FXO نیوراک و مراکز تماس OM نیوراک

آموزش نحوه برقراری Trunk بین گیت وی های FXO نیوراک و مراکز تماس OM نیوراک

آموزش SIP TRUNK بین گیت وی های FXO نیوراک با مراکز تماس سری OM نیوراک

آموزش برقراری ارتباط بین الستیکس و مراکز تماس سخت افزاری نیوراک

آموزش برقراری ارتباط بین الستیکس و مراکز تماس سخت افزاری نیوراک

آموزش نحوه برقراری ارتباط بین الستیکس و مراکز تماس سخت افزاری نیوراک

آموزش تنظیم داخلی (اکانت SIP) بر روی تلفن های یالینک

آموزش تنظیم داخلی (اکانت SIP) بر روی تلفن های یالینک

آموزش نحوه تنظیم داخلی (اکانت SIP) بر روی تلفن های یالینک

آموزش نحوه رجیستر کردن آی پی فون های سری NRP در مرکز تماس های نرم افزاری

آموزش نحوه رجیستر کردن آی پی فون های سری NRP در مرکز تماس های نرم افزاری

آموزش نحوه رجیستر کردن آی پی فون های سری NRP در مرکز تماس های نرم افزاری

آموزش نحوه تماس گیری ازطریق محیط تحت وب آی پی فون سری NRP

آموزش نحوه تماس گیری ازطریق محیط تحت وب آی پی فون سری NRP

آموزش تماس گیری از محیط وب تلفن های NRP نیوراک

آموزش تنظیم داخلی بر روی تلفن گرنداستریم grandstream

آموزش تنظیم داخلی بر روی تلفن گرنداستریم grandstream

آموزش نحوه تنظیم داخلی بر روی تلفن گرنداستریم grandstream

آموزش بروزرسانی آی پی فون های نیوراک سری NRP

آموزش بروزرسانی آی پی فون های نیوراک سری NRP

آموزش نحوه بروزرسانی آی پی فون های نیوراک سری NRP

آموزش نحوه رفع مشکل PostMode در آی پی فون های نیوراک

آموزش نحوه رفع مشکل PostMode در آی پی فون های نیوراک

رفع مشکل Post Mode در آی پی فون های نیوراک