مطالب آموزشی ویپ

آموزش راه اندازی دستگاه POS بر روی گیت وی های ویپ نیوراک

آموزش راه اندازی دستگاه POS بر روی گیت وی های ویپ نیوراک

در این آموزش میخواهیم چگونگی راه اندازی دستگاه POS بر روی گیت وی های ویپ نیوراک را بررسی کنیم.

آموزش شماره گیری سریع در گیتوی های نیوراک با استفاده از Digit Map

آموزش شماره گیری سریع در گیتوی های نیوراک با استفاده از Digit Map

آموزش نحوه شماره گیری سریع در گیتوی های نیوراک با استفاده از Digit Map

آموزش تشخیص نوع،سری و ظرفیت گیتوی های نیوراک

آموزش تشخیص نوع،سری و ظرفیت گیتوی های نیوراک

در این آموزش با روش چگونگی تشخیص نوع،سری و میزان حافظه گیتوی های نیوراک آشنا می شوید.

آموزش نحوه به دست آوردن IP گیت وی های نیوراک با پورت FXS

آموزش نحوه به دست آوردن IP گیت وی های نیوراک با پورت FXS

آموزش شناسایی و پیدا کردن IP گیتوی های Newrock با پورت FXS با استفاده از کدهای ویژه

آموزش روش به دست آوردن IP گیت وی های نیوراک با پورت FXO

آموزش روش به دست آوردن IP گیت وی های نیوراک با پورت FXO

آموزش شناسایی و پیدا کردن IP گیتوی های NEWROCK دارای پورت FXO با استفاده از کدهای ویژه

آموزش تنظیم زمان و تاریخ در گیت وی های نیوراک

آموزش تنظیم زمان و تاریخ در گیت وی های نیوراک

آشنایی با نحوه تنظیم زمان و تاریخ در گیت وی های Newrock

انتقال خطوط تلفن با استفاده از گیت وی های نیوراک

انتقال خطوط تلفن با استفاده از گیت وی های نیوراک

آشنایی با انتقال خطوط تلفن با استفاده از گیتوی Newrock

انتقال خط بین دو مرکز تلفن با استفاده از روش هات لاین گیتوی نیوراک

انتقال خط بین دو مرکز تلفن با استفاده از روش هات لاین گیتوی نیوراک

آشنایی با چگونگی انتقال خط بین دو دفتر و مرکز تلفن نیوراک

بررسی مشکل اکو در گیتوی های سری جدید نیوراک (MX8A و HX4E)

بررسی مشکل اکو در گیتوی های سری جدید نیوراک (MX8A و HX4E)

آشنایی با چگونگی حذف اکو در سری جدید گیتوهای نیوراک

ارتباط بین گیتوی و مرکزتماس Newrock

ارتباط بین گیتوی و مرکزتماس Newrock

آشنایی با ارتباط بین گیتوی و مرکز تماس نیوراک