مطالب آموزشی ویپ

انتخاب یک سیستم تلفنی خوب

انتخاب یک سیستم تلفنی خوب

در این آموزش شما با چگونگی انتخاب یک سیستم تلفنی خوب آشنا خواهید شد.

اشکال مختلف گوشیهای هدست

اشکال مختلف گوشیهای هدست

در این آموزش با اشکال مختلف هدستها آشنا خواهید شد.

ارتباط با خطوط تلفن ثابت ( POTS )

ارتباط با خطوط تلفن ثابت ( POTS )

در این آموزش با چگونگی ارتباط با خطوط تلفن ثابت POTS آشنا خواهید شد .

ارتباط IP-to-IP بين دو عدد گيت وي FXS و FXO نيوراك

ارتباط IP-to-IP بين دو عدد گيت وي FXS و FXO نيوراك

در این آموزش شما با چگونگی IP-to-IP بین دو عد گیتوی FXS و FXO نیوراک آشنا خواهید شد

تعداد تماسهای همزمان در گیتویها ی نیوراک

تعداد تماسهای همزمان در گیتویها ی نیوراک

در این آموزش با روش‌های مشخص كردن تعداد تماس همزمان در گيت وی‌های نيوراك آشنا خواهید شد

سرویس سیپ فون مخابرات

سرویس سیپ فون مخابرات

در این آموزش با چگونگی نحوه استفاده از سرویسهای مخابراتی آشنا خواهید

نحوه ارتباط Soft Phone با گيت وي FXO نيوراك براي تماس‌های خروجي PSTN

نحوه ارتباط Soft Phone با گيت وي FXO نيوراك براي تماس‌های خروجي PSTN

دراین آموزش با چگونگی نحوه ارتباط  با گيت وي  FXO نيوراك براي تماس‌های خروجي PSTN آشنا خواهید شد

انتقال خطوط تلفن با استفاده از گيت وي FXS و FXO نيوراك به روش هات لاين

انتقال خطوط تلفن با استفاده از گيت وي FXS و FXO نيوراك به روش هات لاين

دراین آموزش با چگونگی انتقال خطوط با استفاده از گیتوی fxs و fxo نیوراک به روش هات لاین آشنا خواهید شد

معرفی مراکز تماس IP PBX جدید نیوراک

معرفی مراکز تماس IP PBX جدید نیوراک

در این آموزش با مراکز تماس IP PBX جدید نیوراک آشنا خواهید شد

طريقه ترانك كردن گيت وی‌های نيوراك در Elastix

طريقه ترانك كردن گيت وی‌های نيوراك در Elastix

در این آموزش با چگونگی ترانك كردن گيتوی‌های نيوراك در  Elastix آشنا خواهید شد.