مطالب آموزشی ویپ

انواع تلفنهای تحت شبکه

انواع تلفنهای تحت شبکه

در این آموزش با انواع تلفنهای تحت شبکه آشنا خواهید شد.

نیازهای اساسی یک مركز تماس متن باز

نیازهای اساسی یک مركز تماس متن باز

در این آموزش شما با نیازهای اساسی یک مرکز تماس متن باز آشنا خواهید شد.

ویژگی های بارز یک سیستم تلفنی voip

ویژگی های بارز یک سیستم تلفنی voip

در این آموزش شما با ویژگیهای یک سیستم تلفنی voip آشنا خواهید شد.

انتخاب یک سیستم تلفنی خوب

انتخاب یک سیستم تلفنی خوب

در این آموزش شما با چگونگی انتخاب یک سیستم تلفنی خوب آشنا خواهید شد.

اشکال مختلف گوشیهای هدست

اشکال مختلف گوشیهای هدست

در این آموزش با اشکال مختلف هدستها آشنا خواهید شد.

ارتباط با خطوط تلفن ثابت ( POTS )

ارتباط با خطوط تلفن ثابت ( POTS )

در این آموزش با چگونگی ارتباط با خطوط تلفن ثابت POTS آشنا خواهید شد .

ارتباط IP-to-IP بين دو عدد گيت وي FXS و FXO نيوراك

ارتباط IP-to-IP بين دو عدد گيت وي FXS و FXO نيوراك

در این آموزش شما با چگونگی IP-to-IP بین دو عد گیتوی FXS و FXO نیوراک آشنا خواهید شد

تعداد تماسهای همزمان در گیتویها ی نیوراک

تعداد تماسهای همزمان در گیتویها ی نیوراک

در این آموزش با روش‌های مشخص كردن تعداد تماس همزمان در گيت وی‌های نيوراك آشنا خواهید شد

سرویس سیپ فون مخابرات

سرویس سیپ فون مخابرات

در این آموزش با چگونگی نحوه استفاده از سرویسهای مخابراتی آشنا خواهید

نحوه ارتباط Soft Phone با گيت وي FXO نيوراك براي تماس‌های خروجي PSTN

نحوه ارتباط Soft Phone با گيت وي FXO نيوراك براي تماس‌های خروجي PSTN

دراین آموزش با چگونگی نحوه ارتباط  با گيت وي  FXO نيوراك براي تماس‌های خروجي PSTN آشنا خواهید شد